PROJECTEN

01

Verduurzaming woningen

Bouwbedrijf Huybregts Relou gaat in opdracht van woningcorporatie Goed Wonen jaarlijks vijftig á zeventig sociale huurwoningen verduurzamen. Een ingrijpende klus met veel impact op de huurders. Fiks verzorgt in dit project namens Huybregts Relou de communicatie met en begeleiding van bewoners. We hebben het communicatieproces uitgewerkt en gestandaardiseerd in een workflow.  We hebben brieven gemaakt, informatiebijeenkomsten voorbereid, huisbezoeken gedaan en mooie informatiebrochures gemaakt. En uiteraard zorgen we voor de akkoordverklaringen en zijn we aanwezig op de bouwplaats. Want we gaan voor 100% tevreden bewoners!

02

Renovatie Antoniushof

In het voormalige Antoniusziekenhuis in Utrecht zijn 145 appartementen gehuisvest. Alle bewoners krijgen een nieuwe badkamer. In opdracht van bouwbedrijf elk®brengen we de verschillende stappen in het proces voor de bewoners in beeld en informeren hen hierover.

Er zijn drie modelbadkamers en een rustwoning ingericht. Tijdens de kijkdagen hebben de bewoners alle keuzemogelijkheden kunnen zien. Ook hebben we ze geïnformeerd over de komende renovatie. Gedurende de huisbezoeken bleek dat een aantal huurders écht een tijdje elders ondergebracht moest worden. Voor hun zijn logeerwoningen geregeld en ingericht. Omdat een aantal jongeren eindexamen moet doen en erg veel last heeft van de herrie, is er ook een studieruimte ingericht. De renovatie duurt ruim een half jaar en in die periode is er steeds een bewonersconsulent van Fiks aanwezig.

03

't Ven Eindhoven

Woningcorporatie ‘thuis geeft de komende jaren samen met partners en bewoners een forse kwaliteitsimpuls aan volkswijk ’t Ven in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Ruim 320 sociale huurwoningen, die dringend toe zijn aan groot onderhoud. Deze woningen worden in meerdere fasen grondig aangepakt. Daarbij gaat het om het verhelpen van bouwtechnische gebreken, maar ook om verduurzaming. De woningen worden uiteindelijk energie neutraal, maar blijven alleszins betaalbaar voor bewoners.

Voor dit ambitieuze renovatieproject selecteerde ‘thuis twee aannemers: Huybregts Relou en Van Santvoort. De corporatie hecht veel waarde aan heldere en open communicatie. Daarom werd Fiks al betrokken bij de eerste presentatie van de plannen. Ook de geselecteerde bouwbedrijven leggen de communicatie en het hele proces van bewonersparticipatie graag in handen van Fiks.

04

Duizenden woningen Mooiland

Zes onderhoudspartners stropen de mouwen op en maken de komende jaren duizenden woningen van woningcorporatie Mooiland comfortabel en energiezuinig. Een van de geselecteerde ketenpartners is onderhoudsbedrijf elk®. Zorgvuldige aandacht voor bewoners staat bij dit renovatieproject centraal. elk® maakt daar serieus werk van. En daarom vertrouwt elk® de communicatie naar, de participatie van en de zorg voor bewoners toe aan Fiks. Voor Mooiland was dit een zwaarwegend argument bij de selectie van haar partners.

05

Renovatie 202 Woningen i.s.m. Bouw- en onderhoudsbedrijf Groenen

Bouw- en onderhoudsbedrijf Groenen gaat de komende jaren 202 sociale huurwoningen in Eindhoven een belangrijke update geven. Daarbij gaat het om technische verbetering én om verduurzaming. Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar energie neutraal in 2035.

Opdrachtgever Groenen maakt zich nadrukkelijk sterk voor een duurzame leefomgeving. Dat begint met het creëren van betrokkenheid van en draagvlak onder bewoners. Fiks heeft de opdracht om de communicatie en sociale bewonersondersteuning uit te voeren. Een goede band met bewoners is hier cruciaal om de komende jaren met minimale aanpassingen vervolgstappen te kunnen zetten richting energie neutraal.

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdswinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheid winst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.