Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe Fiks mens en wonen omgaat met de persoonsgegevens die worden verzameld via de website (www.fiksmw.nl). Fiks respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en behandelt alle gegevens vertrouwelijk.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met de privacyverklaring van Fiks.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij registreren uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Denk aan uw voor- en achternaam, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om eventuele vragen zo snel en eenvoudig mogelijk te beantwoorden. Als u via een formulier op onze website contact met ons opneemt, dan worden die e-mails bewaard in ons systeem.
Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief. De gegevens die wij ontvangen worden beheerd in Mailchimp. In dat systeem worden de nieuwsbrieven verstuurd en worden uw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de lijsten.
Uw gegevens worden niet zomaar gedeeld met derden. Fiks verstrekt gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder gebruiken wij uw gegevens uitsluitend met uw toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Fiks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Waarom verzamelen wij cookies?
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics. Fiks verzamelt anonieme cookies om de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met René Toemen via rene@fiksmw.nl. Neem ook contact met ons op als u een klacht heeft. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Fiks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met René Toemen via rene@fiksmw.nl.