GEWOON DOEN.

Diensten
Hoe kansrijk is uw (te renoveren) wijk?

Een renovatie of transformatie van een buurt is een heel ingrijpend proces. De sociale cohesie staat dan nogal eens onder druk. Daarom is het een uitstekend moment om niet alleen fysieke verbeteringen uit te voeren, maar ook de kans te grijpen om op sociaal vlak aan de slag te gaan.

In de projecten die wij begeleiden komen we achter de voordeur. Onze fiks-ers hebben intensief contact met bewoners. Zo leren we meer over de behoeften en ambities van bewoners. Dat is een waardevolle eerste stap voor het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale binding in de wijk.

In samenwerking met de andere sociale partners die actief zijn in de wijk ontwikkelt Fiks een plan. Centraal staat:

  • Ontmoetingen mogelijk maken, zodat bewoners elkaar beter leren kennen.
  • Sociale inclusie stimuleren, zodat iedereen meedoet. 
  • Een prettige wijk die veilig, schoon en heel is.
  • Faciliteren van individuele ambities van bewoners.
Kansen genoeg én met een sterk programma en een palet aan activiteiten zorgen we voor een fikse basis.
Wonen in een Kanswijk wordt kansrijk!