Wij begeleiden uw renovatie project

van renovatieplan tot nazorgtraject

Renoveren & sociaal betrokken. Het is de onmisbare combinatie in de huidige tijd.  Als ervaren sociale partner acteren wij daarom als intermediair tussen alle partijen. Zodat het renovatieproject zo soepel en vlot mogelijk verloopt voor de bewoners. Wij participeren sinds 2018 binnen de fases van aanbesteding tot nazorg. – Fiks doet het gewoon.

Wij begeleiden uw renovatie project

van renovatie plan tot nazorg traject

Renoveren & sociaal betrokken. Het is de onmisbare combinatie in de huidige tijd.  Als ervaren sociale partner acteren wij daarom als intermediair tussen alle partijen. Zodat het renovatieproject zo soepel en vlot mogelijke verloopt voor de bewoners. Wij participeren sinds 2018 binnen de fases van aanbesteding tot nazorg. – Fiks doet het gewoon.

Fiks begeleidt uw renovatie project

VAN EERSTE PLAN TOT NAZORG

U staat aan de vooravond van een groot renovatieproject. Bouwtechnisch hoeft niemand u iets wijs te maken. Maar renovatie kent ook een sociaal aspect. Hoe beter u erin slaagt de bewoners bij de renovatie te betrekken, hoe soepeler het renovatieproject zal verlopen. Dit lukt als u tegemoet kunt komen aan hun wensen en de overlast tot een minimum beperkt. Maar dat is niet uw bouwtechnische hoofdactiviteit. Fiks kan u dat hele traject uit handen nemen. Dat scheelt u een heleboel frustratie, tijd en kosten. En uw huurders zijn blij met het proces én met het resultaat.

 

Intermediair

Fiks is gespecialiseerd in de communicatie met en de begeleiding van bewoners bij grote renovatie- en verduurzamingsprojecten. Onze achtergrond ligt in de sociale hoek van de corporatiewereld. Daardoor spreken wij de taal van bouwer én huurder. Juist dat maakt Fiks tot de aangewezen intermediair tussen alle partijen die bij
de renovatie zijn betrokken.

 

Elke projectfase

Wij zorgen ervoor dat uw renovatieproject vlot en soepel verloopt. Dat doen we voor woningcorporaties, aannemings- bedrijven, architectenbureaus, zorginstellingen en andere partijen in heel Nederland. Voor hen zetten wij onze diensten in, in alle fasen van het project. Van scenario-onderzoek tot en met evaluatie en nazorg. Efficiënt, doortastend en praktisch. Perfect gefikst!

Scenario-onderzoek

Sloop-nieuwbouw of renovatie? Welke onderdelen van de woning pakt u aan?

Lees verder

l

Planuitwerking

Fiks werkt voor u een helder plan uit dat de best mogelijke garantie geeft dat bewoners straks tevreden zijn. 

Lees verder

Uitvoering

Renovatie brengt voor bewoners stress met zich mee, want hun thuis wordt overhoop gehaald. Daarom is communiceren belangrijk.

Lees verder

Nazorg

Uit oogpunt van klanttevredenheid is de klus nog niet geklaard als de aannemer is vertrokken. Ook dat neem Fiks voor zijn rekening.

Lees verder      

Meten is weten

U als projecteigenaar investeert en wilt dat deze investering ook rendeert. Door concreet te meten maakt Fiks haar meerwaarde expliciet.

Lees verder 

Energiecoach

Bij vrijwel elk renovatieproject is verduurzaming van de woning een belangrijk uitgangspunt. Dan moeten bewoners wel op een juiste manier met hun woning omgaan. Fiks helpt hen daarbij.

 Lees verder

De weg naar een vlekkeloos
renovatie project

Wij streven naar 100% tevredenheid van alle betrokken partijen
met de bewoners als middelpunt, zij wonen er tenslotte.

Gerealiseerde projecten

Tevreden Opdrachtgevers

Tevreden bewoners

Geen woorden maar daden

Als verhuurder of bouwer zit u niet te wachten op wollige praatjes. Uw bewoners al helemáál niet. En wij evenmin. Fiks staat voor een puur resultaatgerichte aanpak. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Pragmatisch, creatief en vooral hands-on.

We communiceren helder met bewoners, in klare, begrijpelijke taal. Persoonlijk en direct. En daar laten we het niet bij. Want als we de problemen de wereld uit kunnen helpen door gewoon even de handen uit de mouwen te steken, dan doen we dat. Meteen.

U stelt prijs op heldere procedures en gedegen afspraken. Vanzelfsprekend. Daarom onderzoeken en inventariseren, informeren en rapporteren, evalueren en adviseren wij. Maar niet meer dan nodig. Want noch u noch uw partners in het bouwproces zijn gebaat bij papieren tijgers die in de la blijven liggen. Daarom gaan wij liever concreet aan de slag, voor u en uw bewoners. Alles Fiks!

Projecten op tijd klaar

Naar wens van opdrachtgever en bewoner

Goede en veelvuldige communicatie

“Voor de Bewoners is het huis, hun thuis.”

We streven naar 100% tevreden bewoners

Bij een ingrijpende renovatie wordt alles overhoopgehaald. De woning en de omgeving. Dit is impactvol voor bewoners. Om overlast, ongemak en vertraging voor alle partijen zoveel mogelijk te voorkomen zorgt Fiks voor de communicatie met en participatie van de bewoners.

bewoner huurder thuis

Projecten

Wij zorgen ervoor dat uw renovatieproject vlot en soepel verloopt. Dat doen we voor woningcorporaties, aannemingsbedrijven, architectenbureaus, zorginstellingen en andere partijen in heel Nederland.

Wij zijn fiks

Fiks is een initiatief van Rachida Achhoud en René Toemen. Beiden zijn afkomstig uit de corporatiewereld. Daarom spreken zij de taal van bouwer én huurder. Juist dat maakt Fiks tot de aangewezen intermediair tussen alle partijen die bij de renovatie zijn betrokken.

Onze opdrachtgevers

Fiks biedt ondersteuning en begeleiding aan bij grote renovatieprojecten. Dat doen we voor woningcorporaties, aannemingsbedrijven, architectenbureaus, zorginstellingen en andere vastgoedpartijen.
Allemaal hebben ze met huurders te maken. En Fiks is de verbindende partij, waarmee ze dik tevreden zijn!

'Thuis - Project Thuis in 't Ven

Elk - Mooiland project

Laten we beginnen met fiks-en
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdwinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheidswinst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.