PROJECTEN

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdswinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheid winst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.

EEN FIKSE AANBESTEDING

Samen met Huybregts Relou ging Fiks aan de slag met groot onderhoud van 40 woningen in Rosmalen. Fiks begeleidde dit proces en schreef het plan van aanpak. Woningcorporatie JOOST koos unaniem voor ons vanwege de bewonersaanpak. Samen met deze partijen en de bewoners zelf is de aanpak verder vormgegeven. Met een helder proces met voldoende ruimte voor maatwerk waar noodzakelijk. We hebben oog voor verschillende wensen; iedere bewoner is immers anders.

Bericht van LinkedIn van woonstichting JOOST:
We zijn gestart met voorbereiding groot onderhoud 40 woningen in oa. Herculesstraat in Rosmalen. Deze week hebben we het selectieproces afgerond voor keuze aannemer. We zijn blij met Huybregts Relou (een VB Groep onderneming) en Fiks mens en wonen. Unaniem voor deze partij gekozen vanwege bewonersaanpak. We gaan nu samen met hen en bewoners onze plannen voor dit project verder uitwerken.

#natuurlijkduurzaam
#oogvoorverschil
#alseengoedebuurman

Woonstichting JOOST
VISIE OP LEEFBAARHEID

Wonen in een omgeving waar het prettig leven is voor álle bewoners, dat is waar leefbaarheid in het kort om draait. De Eindhovense woningcorporatie Trudo wilde de visie op leefbaarheid meer handen en voeten geven. De missie is helder: onder het mom van ‘supporting people’ wil Trudo de bewoners ondersteunen bij het maken van stappen op de maatschappelijke ladder.  Maar hoe ga je dit doen?  

René Toemen van Fiks ging hiermee voor Trudo aan de slag en werkte de visie uit tot een praktisch leefbaarheidsplan. Daarin is uitgewerkt welke concrete acties en instrumenten er ingezet kunnen worden. Leefbaarheid verbeteren is ook een kwestie van samenwerken. Als vertegenwoordiger van Trudo neemt René deel aan een stedelijke werkgroep leefbaarheid. Ook organiseerde hij bijeenkomsten voor leveranciers die moeten leiden tot (leerwerk)banen voor huurders. 

René Toemen van Fiks heeft Trudo ondersteund bij het opstellen van een leefbaarheidsvisie. Daarnaast heeft hij allerlei praktische klussen uitgevoerd op het gebied van leefbaarheid. Dat varieerde van het realiseren van een gezamenlijke Eindhovense leefbaarheidsaanpak samen met andere corporaties tot het organiseren van bijeenkomsten en het opstellen van subsidieaanvragen. Breed inzetbaar en heel flexibel. Voor Trudo een uitkomst.

Francine Linssen
Trudo
Teamleider Strategie & Beleid
177 KEUKENS, SCHILDERWERK EN DAKBEDEKKING

Onderhoudsbedrijf Gebroeders van der Plas klopte bij Fiks aan met de vraag: kunnen jullie ons helpen met communicatiemiddelen die passen bij wie wij zijn en waar we voor staan? “Zeggen wat we doen en doen wat wij zeggen”. Met dit motto in het achterhoofd hebben we middelen ontwikkeld waarmee Gebroeders Van der Plas ook op dit vlak klaar is voor de toekomst. Dit was de start van een fijne en succesvolle samenwerking waarbinnen we ook partner zijn bij het project in de Utrechtse Rivierenwijk. Hier worden 177 woningen en seniorenappartementen  voorzien van nieuwe keukens, schilderwerk en dakbedekking. Gebroeders van der Plas hecht veel waarde aan de bewonerstevredenheid en vindt een goede bewonersbegeleiding dan ook essentieel.

Onze focus ligt op de techniek. Maar er is meer nodig voor een goed eindresultaat in een onderhoudsproject. Bijvoorbeeld de communicatie met de bewoners of gebruikers van het pand. Wij streven ernaar dat iedereen tevreden is over het eindresultaat en de weg er naartoe. Samen met Fiks hebben we stappen gezet om dit onderdeel goed neer te zetten. Zoals een sterk plan van aanpak met nieuwe fotografie en heldere tools om te communiceren met bewoners. We hebben nu communicatiemiddelen die passen bij wie wij zijn en waar we voor staan. Ook op dit vlak zijn wij klaar voor de toekomst!

Hans van der Plas
Gebroeders van der Plas
Directeur
NAAR NUL-OP-DE-METER

Namens Woonmeij en de Bonth van Hulten begeleiden we de bewoners in twee complexen bij het verduurzamen van hun woning. Voor dit bijzondere project ontvangt Woonmeij een Europese subsidie uit het Interregprogramma.

Het gaat om 30 seniorenwoningen in Schijndel en 36 woningen met huurders van jong tot oud in Sint-Michielsgestel. We begeleiden de bewoners met persoonlijke aandacht en maatwerk zoals we dat altijd fiksen. In de communicatie gaat extra aandacht uit naar de energieprestatievergoeding (EPV) die bewoners straks betalen en de uitleg over de nieuwe installaties, zoals een lucht-lucht-warmtepomp en een energiebesparend wtw-ventilatiesysteem.

KETENSAMENWERKING MOOILAND

Zes onderhoudspartners stropen de mouwen op en maken de komende jaren duizenden woningen van woningcorporatie Mooiland comfortabel en energiezuinig. Een van de geselecteerde ketenpartners is onderhoudsbedrijf elk®. Zorgvuldige aandacht voor bewoners staat bij dit renovatieproject centraal. elk® maakt daar serieus werk van. En daarom vertrouwt elk® de communicatie naar, de participatie van en de zorg voor bewoners toe aan Fiks. Voor Mooiland was dit een zwaarwegend argument bij de selectie van haar partners.

Fiks werkt voor Mooiland samen met een van onze partners, onderhoudsbedrijf elk®,om de renovatieprojecten van de grond te krijgen en tot een goed einde te brengen. Mooiland vindt de betrokkenheid en een goede klantwaardering van onze huurders bij deze projecten heel belangrijk. Daarnaast hecht Mooiland ook veel waarde aan een onafhankelijke bewonersvertegenwoordiging bij de totstandkoming van projecten, die opkomt voor het belang van de huurder. Fiks heeft bewezen dit belang en deze rol goed te begrijpen en te borgen! Door korte communicatielijnen, persoonlijk contact met de huurder, het denken in praktische oplossingen, deze consistent door te voeren en het met de “vuist op tafel slaan” in het belang van de huurder als dit nodig is! Heel fijn en waardevol!

Top Rotteveel
Mooiland
Projectmanager & kwartiermaker transformatie-, renovatie- en duurzaamheidsprojecten
RENOVATIE 202 WONINGEN

Bouw- en onderhoudsbedrijf Groenen heeft 202 sociale huurwoningen in Eindhoven een update gegeven. Daarbij gaat het om technische verbetering én om verduurzaming. Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar energieneutraal in 2035.

Opdrachtgever Groenen maakt zich sterk voor een duurzame leefomgeving. De betrokkenheid van bewoners is daarbij erg belangrijk. Fiks heeft de communicatie en sociale bewonersondersteuning uitgevoerd. Een goede band met bewoners is cruciaal om de komende jaren met minimale aanpassingen vervolgstappen te zetten richting energieneutraal.

Woningcorporaties vragen ons steeds vaker om gedurende de projecten ook de bewonersbegeleiding te doen. Als bouw- en onderhoudsbedrijf maken we dan graag gebruik van experts op dit gebied. En dat is voor ons Fiks. Die hebben al die processen helemaal uitgelijnd en hebben daar de perfecte mensen voor! Onze vaklui zijn goed in de omgang met bewoners, maar kunnen zich door de inzet van Fiks nog meer focussen op de kwaliteit van het uit te voeren werk; dat is immers hun vak.

Johan Groenen
Groenen bouw & onderhoud
Directeur
RENOVATIE ANTONIUSHOF

In het voormalige Antoniusziekenhuis in Utrecht zijn 145 appartementen gehuisvest. Alle bewoners krijgen een nieuwe badkamer. In opdracht van bouwbedrijf elk® brengen we de verschillende stappen in het proces voor de bewoners in beeld en informeren hen hierover.

Er zijn drie modelbadkamers en een rustwoning ingericht. Tijdens de kijkdagen hebben de bewoners alle keuzemogelijkheden kunnen zien. Ook hebben we ze geïnformeerd over de komende renovatie. Gedurende de huisbezoeken bleek dat een aantal huurders écht een tijdje elders ondergebracht moest worden. Voor hun zijn logeerwoningen geregeld en ingericht. Omdat een aantal jongeren eindexamen moet doen en erg veel last heeft van de herrie, is er ook een studieruimte ingericht. De renovatie duurt ruim een half jaar en in die periode is er steeds een bewonersconsulent van Fiks aanwezig.

Fiks ondersteunt elk® bij het sociale deel van onze onderhoudsprojecten. Enthousiast, betrokken, daadkrachtig en met humor. Zo zetten zij hun brede kennis en ervaring in bij de verschillende woningcorporaties waar we mee werken. Altijd om de bewoner/huurder een duidelijke plek in het proces te geven. Zodat de bewoners zich oprecht gehoord voelen en wij ervoor kunnen zorgen dat ze geen gedoe ervaren tijdens het onderhoud.

Geen gedoe

Onze belofte is tenslotte ‘geen gedoe’. En dat geldt zeker ook voor onze samenwerking met Rachida. Ze is een volwaardig lid van ons team!

Hélène van Pinxteren
elk®
Marketing & Communicatie
UDEN KIEST VOOR AFVALCOACH

Hoe bereik je dat bewoners van hoogbouw hun GFT+E afval gaan scheiden? Door zoveel mogelijk op maat faciliteiten aan te bieden. En vooral door oprecht te luisteren naar bewoners en samen met hen oplossingen te zoeken. Daarom nam de gemeente Uden een afvalscheidingscoach van Fiks in de arm.
Samen met Avalon Advies werd de aanpak voorbereid. Om welke complexen en om wat voor bewoners gaat het? Hoe groot zijn de verwachte afvalstromen? Hoeveel containers heb je nodig en waar zet je die neer? Hoe meer je vooraf weet, hoe beter je de bewoners kunt benaderen. Elke verandering stuit op weerstand. Zaak dus om mensen goed te informeren en te helpen een nieuwe afval-routine te ontwikkelen. Samen met een afvaardiging van de bewoners wordt op alle plekken een oplossing gevonden. De afvalscheidingscoach verzorgt alle communicatie op maat per complex.

Naast stimuleren moet je mensen ook helpen om hun afval te scheiden. Er ontstaat pas draagvlak als je het bewoners zo makkelijk mogelijk maakt. Daarom hebben wij Avalon Advies en Fiks in de arm genomen om de nieuwe inzamelmethode te vertalen in maatwerk oplossingen. De afvalscheidingscoach van Fiks verzorgt alle bewonerscommunicatie en is een laagdrempelig aanspreekpunt voor bewoners. Dat werkt perfect!

Hiltja Hoff
Gemeente Uden
Beleidsadviseur gemeente Uden
THUIS IN ‘T VEN EINDHOVEN

Woningcorporatie ‘thuis heeft een forse kwaliteitsimpuls gegeven aan volkswijk ’t Ven in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Ruim 195 sociale huurwoningen waren dringend toe aan groot onderhoud. De woningen zijn in meerdere fasen grondig aangepakt. Daarbij ging het om het verhelpen van bouwtechnische gebreken, maar ook om verduurzaming. Het resultaat: energiezuinige woningen die alleszins betaalbaar zijn voor bewoners.

Voor dit ambitieuze renovatieproject selecteerde ‘thuis twee aannemers: Huybregts Relou en Van Santvoort. De corporatie hecht veel waarde aan heldere en open communicatie. Fiks werd daarom al gevraagd bij de eerste presentatie van de plannen en kreeg de sociale projectleiding in handen samen met de uitvoer van communicatie en het hele proces van bewonersparticipatie.