Meten is weten

Meten is weten

Inzet van extra communicatie en ondersteuning van bewoners tijdens een renovatie project is niet vanzelfsprekend. U investeert en wilt dat deze investering ook rendeert. Door concreet te meten maakt Fiks haar meerwaarde expliciet.

Monitoren

Uiteraard houden we tijdens de renovatie continu een vinger aan de pols. We staan – letterlijk – dicht bij de bewoners en vangen als eerste hun signalen op. Door tijdig in gesprek te gaan en waar nodig bij te sturen kunnen klachten, ontevredenheid en frustratie in veel gevallen worden voorkomen.

Evaluatie project

Daarnaast kan Fiks het bewonersonderzoek voor u organiseren, eventueel voorafgegaan door een nulmeting aan het begin van het traject. Dat biedt u helder inzicht in de effectiviteit en het rendement van de gekozen aanpak. Fiks kan dat op verschillende manieren doen, van een bewonerstevredenheidsenquête tot ‘ronde tafelgesprekken’

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdwinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheidswinst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.