Energiecoach

Energiecoach

Bij vrijwel elk renovatieproject is verduurzaming van de woning een belangrijk uitgangspunt. Uit oogpunt van milieu én om de woonlasten voor de huurder terug te dringen. Het gedrag van bewoners speelt daarbij een belangrijke rol. Fiks helpt hen daarbij.

Advies, begeleiding en training

Hoe goed u ook isoleert en welke slimme installaties u ook aanbrengt, als de bewoner niet goed met de woning omgaat, zal het rendement nooit optimaal zijn. Ook dat is een onderwerp waarover Fiks zich kan buigen. We hebben onze eigen energiecoach. Maar we hebben ook een training waarmee we vrijwilligers uit de buurt op kunnen leiden tot ‘energiecoach’. Dan gaan zij bewoners adviseren en begeleiden bij het omlaag brengen van hun energieverbruik. Via een juist gebruik van installaties, maar meer nog via ander gedrag en een andere ‘mindset’. Beter voor het milieu én beter voor de portemonnee!

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdwinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheidswinst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.