Bewoners begeleiding

Bewoners begeleiding

Renovatie brengt voor bewoners vaak stress met zich mee. Daarom is het belangrijk dat we goed met hen communiceren en altijd bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Hun thuis wordt overhoop gehaald en dus gaan we voorzichtig en respectvol te werk. En waar nodig steken we graag een handje toe.

Fase 1 – De voorbereiding

Kennismaking met de individuele bewoners

In de voorbereidende fase van de renovatie zoomen we in op de mensen die in de buurt of in het complex wonen. We bellen bij elke woning aan en maken persoonlijk kennis met de individuele bewoners. Zo weten we wie waar woont en waar we eventueel rekening mee moeten houden. Misschien leest iemand geen Nederlands en is het handiger om even zelf langs te gaan in plaats van een brief of mail te versturen. Mogelijk kunnen we een oudere bewoner geruststellen met de belofte dat we straks even zullen helpen met het afhalen en ophangen van de gordijnen.

Informatie verhuurder

Ook bij de verhuurder halen we informatie op die relevant kan zijn. Wie bijvoorbeeld een huurachterstand heeft en waar gevoeligheden liggen. En wie de sleutelfiguren in het complex of de wijk zijn. Zodat we die we als eersten aan onze kant dienen te krijgen.

Informatie en overleg

We organiseren informatiebijeenkomsten en verzorgen namens de opdrachtgever brieven en informatiemateriaal. Uiteraard voeren we regelmatig overleg met de uitvoerder en de projectleider en eventueel ook met sociale partners die in de wijk of het complex actief zijn.

Fase 2 – De uitvoering

Bewonersconsulent Mens & Wonen

Regel nummer één als de renovatie begint: er is altijd iemand van Fiks aanwezig om bewoners te woord te staan. Onze bewonersconsulent beantwoordt hun vragen en speelt verzoeken en klachten door aan de opdrachtgever. Bewoners kunnen altijd even bij hem of haar binnenlopen. Ook tijdens het wekelijkse spreekuur.

Rustwoning

Bij een renovatie hoort onrust. Mensen die in en uit lopen, lawaai van machines. Dan is het fijn als er een ruimte in de buurt is waar je even tot rust kunt komen. Fiks zorgt daarom altijd voor een ‘rustwoning’. We richten die huiselijk in met oog voor detail! Het is daar prettig toeven en je kunt daar een lekker kopje koffie drinken en andere bewoners ontmoeten. Ook onze bewonersconsulent is daar aanwezig.

Informatie voortgang

We organiseren verdere informatiebijeenkomsten en/of verzorgen een nieuwsbrief. Of we maken eventueel een groeps-app aan om de buurt te informeren. Kortom, we zetten de meest effectieve middelen in om de mensen op de hoogte te houden.

Buurtactiviteiten

Samen een mijlpaal vieren zorgt voor binding. Bij een ingrijpende gebeurtenis als een renovatie staat de sociale cohesie in de buurt nogal eens onder druk. Daarom is het misschien een goed idee om tijdens het project eens een BBQ, een kinderfeest of een andere leuke activiteit voor de buurt te organiseren. Fiks regelt het allemaal!

Fase 3 – De nazorg

Uit oogpunt van klanttevredenheid (en daar doen we het allemaal voor) is de klus nog niet geklaard als de aannemer is vertrokken. Dat is pas het geval als de woning weer ‘klaar’ is voor gebruik. Ook dat neem Fiks voor zijn rekening. Wij ondersteunen bewoners bij de inrichting van hun gerenoveerde woning. Dat kan op verschillende manieren.

Van handleiding tot klusjesman

In deze nazorgfase kan Fiks op verschillende manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld door een heldere gebruikershandleiding voor de nieuwe installaties op te stellen en bewoners daarover voor te lichten. We kunnen een klusjesman inschakelen voor advies en kleine gereedschappen uitlenen. Misschien is men geholpen met kleur- en inrichtingsadvies of met tuintips. Of we organiseren samen met bewoners een opruimmiddag voor de wijk. Alles om ervoor te zorgen dat bewoners volop kunnen genieten van hun vernieuwde thuis.

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdwinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheidswinst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.