Scenario-onderzoek

Scenario-onderzoek

Sloop-nieuwbouw of renovatie? Wat is de (gewenste) samenstelling van de buurt?  Welke onderdelen van de woning pakt u aan? In bewoonde staat of niet? Per blok of woning-voor-woning? Bij het bepalen van het juiste scenario laat u zich leiden door technische, financiële en wellicht ook logistieke overwegingen. Maar sociale en communicatieve aspecten zouden weleens net zo belangrijk kunnen zijn.

Impact assesment bewoners

Bij het vaststellen van het beste scenario is het slim om ook de impact daarvan voor bewoners mee te nemen. Want misschien ziet het financiële plaatje er door inzet van wisselwoningen en verhuiskostenvergoedingen wel heel anders uit dan verwacht. En mogelijk is de bewonersgroep zo kwetsbaar dat renovatie in bewoonde staat niet eens een optie is.

Quick scan

Via een quick scan brengt Fiks voor u in kaart hoe de actuele situatie is. Met wat voor bewoners u te maken heeft en hoe zij tegenover de geplande werkzaamheden staan. Wie zijn de voor- en tegenstanders? Hoe is de samenstelling van de gezinnen? In hoeverre moet u rekening houden met oudere of zieke bewoners? Hoeveel wissel- en eventuele rustwoningen zijn er nodig?

De quick scan levert antwoorden op deze vragen. Daarom is dat waardevolle informatie. Vanuit die basis kunnen wij u kunnen adviseren over het beste scenario en de slimste aanpak. Betrek Fiks daarom al in een vroeg stadium bij uw project.

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdswinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheid winst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.