Scenario-onderzoek

Scenario-onderzoek

Sloop, nieuwbouw of renovatie?  Welke onderdelen van de woning pakt u aan? In bewoonde staat of niet? Per blok of woning-voor-woning? Bij het bepalen van het juiste scenario laat u zich leiden door technische, financiële en wellicht ook logistieke overwegingen. Maar sociale en communicatieve aspecten zouden wel eens net zo belangrijk kunnen zijn. 

Impact bewoners

Bij het vaststellen van het beste scenario is het slim om ook de impact daarvan voor bewoners mee te nemen. Want misschien ziet het financiële plaatje er door inzet van wisselwoningen en verhuiskostenvergoedingen wel heel anders uit dan verwacht. En mogelijk is de bewonersgroep zo kwetsbaar dat renovatie in bewoonde staat niet eens een optie is.

Quick scan

Via een quick scan brengt Fiks voor u in kaart hoe de actuele situatie is. Door vast te stellen met wat voor bewoners u te maken heeft en hoe zij tegenover de geplande renovatie staan. Wie zijn de voor- en tegenstanders? Hoe is de samenstelling van de gezinnen? En in hoeverre moet u rekening houden met oudere of zieke bewoners?
Hoeveel wissel- en eventuele rustwoningen zijn er nodig? De quick scan levert waardevolle informatie. Hiermee kunnen wij u adviseren over het beste scenario en de slimste aanpak. Betrek Fiks daarom al in een vroeg stadium bij uw project.

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdwinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheidswinst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.