DIENSTEN

Bij een (ingrijpende) renovatie wordt alles overhoop gehaald. De woning en omgeving. Maar ook het leven van de bewoners. Het tijdig en juist informeren van de bewoners is cruciaal gedurende het gehele proces. Fiks is uw partner als het gaat om communicatie met en naar de bewoners. Laten we het samen Fiks-en.

Scenario-onderzoek

 

Sloop, nieuwbouw of renovatie?  Welke onderdelen van de woning pakt u aan? In bewoonde staat of niet? Per blok of woning-voor-woning? Bij het bepalen van het juiste scenario laat u zich leiden door technische, financiële en wellicht ook logistieke overwegingen. Maar sociale en communicatieve aspecten zouden wel eens net zo belangrijk kunnen zijn. 

Impact bewoners

Bij het vaststellen van het beste scenario is het slim om ook de impact daarvan voor bewoners mee te nemen. Want misschien ziet het financiële plaatje er door inzet van wisselwoningen en verhuiskostenvergoedingen wel heel anders uit dan verwacht. En mogelijk is de bewonersgroep zo kwetsbaar dat renovatie in bewoonde staat niet eens een optie is.

Quick scan

Via een quick scan brengt Fiks voor u in kaart hoe de actuele situatie is. Door vast te stellen met wat voor bewoners u te maken heeft en hoe zij tegenover de geplande renovatie staan. Wie zijn de voor- en tegenstanders? Hoe is de samenstelling van de gezinnen? En in hoeverre moet u rekening houden met oudere of zieke bewoners?
Hoeveel wissel- en eventuele rustwoningen zijn er nodig? De quick scan levert waardevolle informatie. Hiermee kunnen wij u adviseren over het beste scenario en de slimste aanpak. Betrek Fiks daarom al in een vroeg stadium bij uw project.

l

Planuitwerking

De sociale component van uw project verdient een even gestructureerde aanpak als een technische. Fiks werkt voor u een helder plan uit dat de best mogelijke garantie geeft dat bewoners straks tevreden zijn. Over hun gerenoveerde woning én over de manier waarop u het project heeft aangepakt.

Concreet en helder

In de planuitwerking gaan we uit van concrete doelstellingen. We willen precies kunnen meten wat de resultaten van onze inspanningen zijn. En waar tussentijd mogelijk moet worden bijgestuurd. We geven aan hoe we gaan communiceren en welke middelen we daarvoor inzetten. En het plan vermeldt de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan en welke richtlijnen gelden.

Duidelijke kaders

Hoe moet worden omgegaan met zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s)? Wat te doen met zieke bewoners? Kunnen zij tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning? Geldt dat ook voor anderen? Welke criteria gelden daarbij? Hoe gaan we om met zwaarwegende bezwaren van individuele bewoners? Gaan we hieraan voorbij of zijn we zo flexibel dat we maatwerk kunnen leveren? Onder welke voorwaarden dan?
Bij de uitwerking van ons sociale plan houden we rekening met dit soort overwegingen. Zo schetsen we de kaders waarbinnen de uitvoering kan starten. Vlot en zonder ruis.

Bewoners begeleiding

Renovatie brengt voor bewoners vaak  stress met zich mee. Daarom is het belangrijk dat we goed met hen communiceren en altijd bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Hun thuis wordt overhoop gehaald en dus gaan we voorzichtig en respectvol te werk. En waar nodig steken we graag een handje toe.

Fase 1 – De voorbereiding

Kennismaking met de individuele bewoners

In de voorbereidende fase van de renovatie zoomen we in op de mensen die in de buurt of in het complex wonen. We bellen bij elke woning aan en maken persoonlijk kennis met de individuele bewoners. Zo weten we wie waar woont en waar we eventueel rekening mee moeten houden. Misschien leest iemand geen Nederlands en is het handiger om even zelf langs te gaan in plaats van een brief of mail te versturen. Mogelijk kunnen we een oudere bewoner geruststellen met de belofte dat we straks even zullen helpen met het afhalen en ophangen van de gordijnen.

Informatie verhuurder

Ook bij de verhuurder halen we informatie op die relevant kan zijn. Wie bijvoorbeeld een huurachterstand heeft en waar gevoeligheden liggen. En wie de sleutelfiguren in het complex of de wijk zijn. Zodat we die we als eersten aan onze kant dienen te krijgen.

Informatie en overleg

We organiseren informatiebijeenkomsten en verzorgen namens de opdrachtgever brieven en informatiemateriaal. Uiteraard voeren we regelmatig overleg met de uitvoerder en de projectleider en eventueel ook met sociale partners die in de wijk of het complex actief zijn. 

Fase 2 – De uitvoering

Bewonersconsulent Mens & Wonen

Regel nummer één als de renovatie begint: er is altijd iemand van Fiks aanwezig om bewoners te woord te staan. Onze bewonersconsulent beantwoordt hun vragen en speelt verzoeken en klachten door aan de opdrachtgever. Bewoners kunnen altijd even bij hem of haar binnenlopen. Ook tijdens het wekelijkse spreekuur.

Rustwoning

Bij een renovatie hoort onrust. Mensen die in en uit lopen, lawaai van machines. Dan is het fijn als er een ruimte in de buurt is waar je even tot rust kunt komen. Fiks zorgt daarom altijd voor een ‘rustwoning’. We richten die huiselijk in met oog voor detail! Het is daar prettig toeven en je kunt daar een lekker kopje koffie drinken en andere bewoners ontmoeten. Ook onze bewonersconsulent is daar aanwezig.

Informatie voortgang

We organiseren verdere informatiebijeenkomsten en/of verzorgen een nieuwsbrief. Of we maken eventueel een groeps-app aan om de buurt te informeren. Kortom, we zetten de meest effectieve middelen in om de mensen op de hoogte te houden.

Buurtactiviteiten

Samen een mijlpaal vieren zorgt voor binding. Bij een ingrijpende gebeurtenis als een renovatie staat de sociale cohesie in de buurt nogal eens onder druk. Daarom is het misschien een goed idee om tijdens het project eens een BBQ, een kinderfeest of een andere leuke activiteit voor de buurt te organiseren. Fiks regelt het allemaal!

Fase 3 – De nazorg

Uit oogpunt van klanttevredenheid (en daar doen we het allemaal voor) is de klus nog niet geklaard als de aannemer is vertrokken. Dat is pas het geval als de woning weer ‘klaar’ is voor gebruik. Ook dat neem Fiks voor zijn rekening. Wij ondersteunen bewoners bij de inrichting van hun gerenoveerde woning. Dat kan op verschillende manieren.

Van handleiding tot klusjesman

In deze nazorgfase kan Fiks op verschillende manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld door een heldere gebruikershandleiding voor de nieuwe installaties op te stellen en bewoners daarover voor te lichten. We kunnen een klusjesman inschakelen voor advies en kleine gereedschappen uitlenen. Misschien is men geholpen met kleur- en inrichtingsadvies of met tuintips. Of we organiseren samen met bewoners een opruimmiddag voor de wijk. Alles om ervoor te zorgen dat bewoners volop kunnen genieten van hun vernieuwde thuis.

Meten is weten

Inzet van extra communicatie en ondersteuning van bewoners tijdens een renovatie project is niet vanzelfsprekend. U investeert en wilt dat deze investering ook rendeert. Door concreet te meten maakt Fiks haar meerwaarde expliciet.

Monitoren

Uiteraard houden we tijdens de renovatie continu een vinger aan de pols. We staan – letterlijk – dicht bij de bewoners en vangen als eerste hun signalen op. Door tijdig in gesprek te gaan en waar nodig bij te sturen kunnen klachten, ontevredenheid en frustratie in veel gevallen worden voorkomen.

Evaluatie project

Daarnaast kan Fiks het bewonersonderzoek voor u organiseren, eventueel voorafgegaan door een nulmeting aan het begin van het traject. Dat biedt u helder inzicht in de effectiviteit en het rendement van de gekozen aanpak. Fiks kan dat op verschillende manieren doen, van een bewonerstevredenheidsenquête tot ‘ronde tafelgesprekken’

Energiecoach

Bij vrijwel elk renovatieproject is verduurzaming van de woning een belangrijk uitgangspunt. Uit oogpunt van milieu én om de woonlasten voor de huurder terug te dringen. Het gedrag van bewoners speelt daarbij een belangrijke rol. Fiks helpt hen daarbij.

Advies, begeleiding en training

Hoe goed u ook isoleert en welke slimme installaties u ook aanbrengt, als de bewoner niet goed met de woning omgaat, zal het rendement nooit optimaal zijn. Ook dat is een onderwerp waarover Fiks zich kan buigen. We hebben onze eigen energiecoach. Maar we hebben ook een training waarmee we vrijwilligers uit de buurt op kunnen leiden tot ‘energiecoach’. Dan gaan zij bewoners adviseren en begeleiden bij het omlaag brengen van hun energieverbruik. Via een juist gebruik van installaties, maar meer nog via ander gedrag en een andere ‘mindset’. Beter voor het milieu én beter voor de portemonnee! 

Woninginrichting voor een modelwoning, rustwoning of logeerwoning

Wij Fiks-en het voor u!

De inrichting en styling van een model-, rust- of logeerwoning, dit doen we met oog voor detail, sfeer en naar behoefte van het project. Inmiddels hebben we een mooi aantal inrichtingen met veel plezier voor verschillende opdrachtgevers ge-fikst. Maak nu geheel vrijblijvend een afspraak om te kijken hoe we dat voor uw project kunnen Fiks-en.

w

Klant tevredenheid

Klant tevredenheid is voor bouwbedrijven steeds belangrijker. Maar hoe zorg je ervoor dat binnen de bedrijfsprocessen de klant ook écht centraal blijft staan en dat alle medewerkers zich daar bewust van blijven? Fiks kan samen met u naar de klantreis kijken en u adviseren bij het verbeteren daarvan. De ervaring van de klant stellen we daarbij steeds centraal zodat de klant en de bewoners tevreden over u is en blijft.

Ontwikkelen van een strategie tot en met communicatiemiddelen

Aansprekende en doeltreffende communicatiemiddelen zijn erg belangrijk gedurende het hele proces daarom hebben wij deze expertise in huis en weten we hoe we bewoners dienen te informeren zonder uw huisstijl uit het oog te verliezen of juist vanuit een project huisstijl te werk te gaan. We kunnen u van dienst zijn van projecthuisstijl tot en met allerlei communicatiemiddelen met een hoge attentiewaarde, alles met het doel, een optimale communicatie met en informatieoverdracht naar bewoners of projectpartners. 

Scenario-onderzoek

 

Sloop, nieuwbouw of renovatie? Welke onderdelen van de woning pakt u aan? In bewoonde staat of niet? Per blok of woning-voor-woning? Bij het bepalen van het juiste scenario laat u zich leiden door technische, financiële en wellicht ook logistieke overwegingen. Maar sociale en communicatieve aspecten zouden wel eens net zo belangrijk kunnen zijn. 

Impact bewoners

Bij het vaststellen van het beste scenario is het slim om ook de impact daarvan voor bewoners mee te nemen. Want misschien ziet het financiële plaatje er door inzet van wisselwoningen en verhuiskostenvergoedingen wel heel anders uit dan verwacht. En mogelijk is de bewonersgroep zo kwetsbaar dat renovatie in bewoonde staat niet eens een optie is.

Quick scan

Via een quick scan brengt Fiks voor u in kaart hoe de actuele situatie is. Door vast te stellen met wat voor bewoners u te maken heeft en hoe zij tegenover de geplande renovatie staan. Wie zijn de voor- en tegenstanders? Hoe is de samenstelling van de gezinnen? En in hoeverre moet u rekening houden met oudere of zieke bewoners?
Hoeveel wissel- en eventuele rustwoningen zijn er nodig? De quick scan levert waardevolle informatie. Hiermee kunnen wij u adviseren over het beste scenario en de slimste aanpak. Betrek Fiks daarom al in een vroeg stadium bij uw project.

l

Planuitwerking

De sociale component van uw project verdient een even gestructureerde aanpak als een technische. Fiks werkt voor u een helder plan uit dat de best mogelijke garantie geeft dat bewoners straks tevreden zijn. Over hun gerenoveerde woning én over de manier waarop u het project heeft aangepakt.

Concreet en helder

In de planuitwerking gaan we uit van concrete doelstellingen. We willen precies kunnen meten wat de resultaten van onze inspanningen zijn. En waar tussentijd mogelijk moet worden bijgestuurd. We geven aan hoe we gaan communiceren en welke middelen we daarvoor inzetten. En het plan vermeldt de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan en welke richtlijnen gelden.

Duidelijke kaders

Hoe moet worden omgegaan met zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s)? Wat te doen met zieke bewoners? Kunnen zij tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning? Geldt dat ook voor anderen? Welke criteria gelden daarbij? Hoe gaan we om met zwaarwegende bezwaren van individuele bewoners? Gaan we hieraan voorbij of zijn we zo flexibel dat we maatwerk kunnen leveren? Onder welke voorwaarden dan?
Bij de uitwerking van ons sociale plan houden we rekening met dit soort overwegingen. Zo schetsen we de kaders waarbinnen de uitvoering kan starten. Vlot en zonder ruis.

Uitvoering

Renovatie brengt voor bewoners hoe dan ook stress met zich mee. Daarom is het belangrijk dat we goed met hen communiceren en altijd bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Hun thuis wordt overhoop gehaald en dus gaan we voorzichtig en respectvol te werk. En waar nodig steken we graag een handje toe.

VOORBEREIDING

Kennismaking met de individuele bewoners
In de voorbereidende fase van de renovatie zoomen we in op de mensen die in de buurt of in het complex wonen. We bellen bij elke woning aan en maken persoonlijk kennis met de individuele bewoners. Zo weten we wie waar woont en waar we eventueel rekening mee moeten houden. Misschien leest iemand geen Nederlands en is het handiger om even zelf langs te gaan in plaats van een brief of mail te versturen. Mogelijk kunnen we een oudere bewoner geruststellen met de belofte dat we straks even zullen helpen met het afhalen en ophangen van de gordijnen. En als mevrouw zich zorgen maakt over haar verzameling ‘Hummeltjes’, weten we dat we daar extra voorzichtig moeten zijn.

Informatie verhuurder
Ook bij de verhuurder halen we informatie op die relevant kan zijn. Wie bijvoorbeeld een huurachterstand heeft en waar gevoeligheden liggen. En wie de sleutelfiguren in het complex of de wijk zijn. Zodat we die we als eersten aan onze kant dienen te krijgen.

Informatie en overleg
We organiseren informatiebijeenkomsten en verzorgen namens de opdrachtgever brieven en informatiemateriaal. Uiteraard voeren we regelmatig overleg met de uitvoerder en de projectleider en eventueel ook met sociale partners die in de wijk of het complex actief zijn. 

UITVOERING

Projectleider Mens & Wonen
Regel nummer één als de renovatie begint: er is altijd iemand van Fiks aanwezig om bewoners te woord te staan. Onze projectleider beantwoordt hun vragen en speelt verzoeken en klachten door aan de opdrachtgever. Bewoners kunnen altijd even bij hem of haar binnenlopen. Ook tijdens het wekelijkse spreekuur.

Informatie voortgang
We organiseren verdere informatiebijeenkomsten en/of verzorgen een nieuwsbrief. Of we maken eventueel een groeps-app aan om de buurt te informeren. Kortom, we zetten de meest effectieve middelen in om de mensen op de hoogte te houden.

Buurtactiviteiten
Samen een mijlpaal vieren zorgt voor binding. Bij een ingrijpende gebeurtenis als een renovatie staat de sociale cohesie in de buurt nogal eens onder druk. Daarom is het misschien een goed idee om tijdens het project eens een BBQ, een kinderfeest of een andere leuke activiteit voor de buurt te organiseren. Fiks regelt het allemaal!

Nazorg

Uit oogpunt van klanttevredenheid (en daar doen we het allemaal voor) is de klus nog niet geklaard als de aannemer is vertrokken. Dat is pas het geval als de woning weer ‘klaar’ is voor gebruik. Ook dat neem Fiks voor zijn rekening. Wij ondersteunen bewoners bij de inrichting van hun gerenoveerde woning. Dat kan op verschillende manieren.

Financiële tegemoetkoming
Vooral huurders in de sociale sector hebben misschien wat minder middelen om hun gerenoveerde woning weer in te richten. Met een relatief kleine bijdrage – bijvoorbeeld in de vorm van een wooncheque van een bouwmarkt – kan de bewoner al flink geholpen zijn.

Van handleiding tot klusjesman
In deze nazorgfase kan Fiks op verschillende manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld door een heldere gebruikershandleiding voor de nieuwe installaties op te stellen en bewoners daarover voor te lichten. We kunnen een klusjesman inschakelen voor advies en kleine gereedschappen uitlenen. Misschien is men geholpen met kleur- en inrichtingsadvies of met tuintips. Of we organiseren samen met bewoners een opruimmiddag voor de wijk. Alles om ervoor te zorgen dat bewoners volop kunnen genieten van hun vernieuwde thuis.

Meten is weten

Inzet van extra communicatie en ondersteuning van bewoners tijdens een renovatie project is niet vanzelfsprekend. U investeert en wilt dat deze investering ook rendeert. Door concreet te meten maakt Fiks haar meerwaarde expliciet.

Monitoren

Uiteraard houden we tijdens de renovatie continu een vinger aan de pols. We staan – letterlijk – dicht bij de bewoners en vangen als eerste hun signalen op. Door tijdig in gesprek te gaan en waar nodig bij te sturen kunnen klachten, ontevredenheid en frustratie in veel gevallen worden voorkomen.

Evaluatie project

Daarnaast kan Fiks het bewonersonderzoek voor u organiseren, eventueel voorafgegaan door een nulmeting aan het begin van het traject. Dat biedt u helder inzicht in de effectiviteit en het rendement van de gekozen aanpak. Fiks kan dat op verschillende manieren doen, van een bewonerstevredenheidsenquête tot ‘ronde tafelgesprekken’

Energiecoach

Bij vrijwel elk renovatieproject is verduurzaming van de woning een belangrijk uitgangspunt. Uit oogpunt van milieu én om de woonlasten voor de huurder terug te dringen. Het gedrag van bewoners speelt daarbij een belangrijke rol. Fiks helpt hen daarbij.

Advies, begeleiding en training

Hoe goed u ook isoleert en welke slimme installaties u ook aanbrengt, als de bewoner niet goed met de woning omgaat, zal het rendement nooit optimaal zijn. Ook dat is een onderwerp waarover Fiks zich kan buigen. We hebben onze eigen energiecoach. Maar we hebben ook een training waarmee we vrijwilligers uit de buurt op kunnen leiden tot ‘energiecoach’. Dan gaan zij bewoners adviseren en begeleiden bij het omlaag brengen van hun energieverbruik. Via een juist gebruik van installaties, maar meer nog via ander gedrag en een andere ‘mindset’. Beter voor het milieu én beter voor de portemonnee! 

Woning- inrichting

Wij Fiks-en het voor u!

De inrichting van een modelwoning, rustwoning of logeerwoning verzorgen met oog voor detail, sfeer en behoefte doen we alweer bijna 2 jaar met veel plezier voor verschillende opdrachtgevers. Maak nu geheel vrijblijvend een afspraak om te kijken hoe we dat voor uw project kunnen Fiks-en.

w

Klant tevredenheid

Klant tevredenheid

Klant tevredenheid is voor bouwbedrijven steeds belangrijker. Maar hoe zorg je ervoor dat binnen de bedrijfsprocessen de klant ook écht centraal blijft staan en dat alle medewerkers zich daar bewust van blijven? Fiks kan samen met u naar de klantreis kijken en u adviseren bij het verbeteren daarvan. De ervaring van de klant stellen we daarbij steeds centraal zodat de klant en de bewoners tevreden over u is en blijft.

Ontwikkelen van een strategie tot en met communicatiemiddelen

Aansprekende en doeltreffende communicatiemiddelen zijn erg belangrijk gedurende het hele proces daarom hebben wij deze expertise in huis en weten we hoe we bewoners dienen te informeren zonder uw huisstijl uit het oog te verliezen of juist vanuit een project huisstijl te werk te gaan. We kunnen u van dienst zijn van projecthuisstijl tot en met allerlei communicatiemiddelen met een hoge attentiewaarde, alles met het doel, een optimale communicatie met en informatieoverdracht naar bewoners of projectpartners. 

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdswinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheid winst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.